ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารภาพปริทัศน์ / กลุ่มภาพที่ ๘ สงครามเก้าทัพ  (กลับหน้าหลัก)
  กลุ่มภาพที่ ๘ สงครามเก้าทัพ
 
 
    ปีพุทธศักราช ๒๓๒๘ หลังสถาปนาพระนครได้เพียง ๓ ปี ยังมิทันที่ทัพไทยจะตั้งตัวได้พร้อมเพรียงเพื่อนคู่ศึกเก่า ก็มาเยือน
มาคราวนี้ไพร่พลถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันนายจัดเป็นกระบวนทัพเก้าทัพ เข้าตีไทยถึงห้าหนทาง โดยกำหนดเข้าตีพร้อมกันทุกทัพ

                 ในเดือนอ้ายปีมะเส็ง ศึกคราวนั้นถ้าฝ่ายข้าศึกมีชัย ก็ไม่ต้องมายินชื่อเผ่าไทยกันอีกต่อไป

    ข้างฝ่ายไทยแม้กำลังน้อยก็ต้องรบคู่เมืองจนถึงที่สุด พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และสมเด็จพระบวรราช
เจ้ามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ทรงอำนวยการบัญชาทัพจนเต็มพระกำลัง ทรงใช้กลยุทธในการศึกแทนอุบาย
และ ตัดเสบียงทัพศัตรู ทรงพระปรีชารอบรู้ใช้ประโยชน์จากภูมิประเทศ และที่สำคัญยอดยิ่ง คือ ทรงพระคุณวิเศษ เป็นเสมือนธง
ชัยชนะข้าศึก เพราะทรงรบเคียงบ่าเคียงไหล่เสมอกับลูกหลานไทยสามัญ ไม่เกี่ยงเกียรติยศ ใจทหารทุกนายจึงฮึกเหิมสู้ศึก เพราะ
รู้ว่าตัวไม่ได้รบอยู่คนเดียวแต่ลำพังและ กิจที่กำลังกระทำนั้น เป็นหน้าที่ของผู้ที่เรียกตัวว่าไทยแท้

    ด้วยพระปรีชาสามารถกอร์ปด้วยหัวใจทหาร ทัพไทยก็สามารถเอาชัยชนะเหนือทัพทั้งเก้าของพระปดุงได้อย่างน่าอัศจรรย์
รุ่งขึ้นอีกหนึ่งปี เมื่อทัพพม่ายกมาล้างอาย สงครามไทยกับพม่าที่ท่าดินแดง ต้องบันทึกว่าศึกคราวนั้น พม่าแพ้ยับเยิน ฝ่ายไทย
ยึดได้ทั้ง ช้าง ม้า พาหนะ ศาตราวุธและเสบียงอาหาร และคราวนั้นเองที่อาจถือได้ว่า เป็นปัจฉิมมหายุทธนาการระหว่าง ๒
ชาติที่เป็นมิตรคู่ศึกกันมาตลอดเวลาอันยาวนาน
 
 
 

สนใจรายละเอียด ภาพจิตรกรรมที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติการก่อตั้งชาติ ที่เป็นภาพต่อเนื่องที่ยาวที่สุดในประเทศไทย  เชิญมาชมได้ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ค่ะ

 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่เสียค่าเข้าชม การมาเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้า โทร./โทรสาร 0 2533 8467
 
Home
กองกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467