ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารภาพปริทัศน์ / กลุ่มภาพที่ ๗ การก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์  (กลับหน้าหลัก)
  กลุ่มภาพที่ ๗ การก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์
 
 
    ณ วันอาทิตย์ เดือน ๖ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีขาล ตรงกับวันที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๓๒๕ เวลาย่ำรุ่งแล้ว ๔๕ นาที ชี
พ่อพราหมณ์ และเสนามาตย์ประชุมกันเฝ้าพระบาท โดยอนุกรมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดให้ยก
หลักเมืองกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นปฐม แล้วลงมือจัดการรังสฤษดิ์พระนครต่อไปด้วยใจหมายมุ่งจะนิรมิตพระนคร
ศรีอยุธยาขึ้นอีกครั้งหนึ่งให้จงได้

    โปรดให้สังคายนาพระไตรปิฎก และชำระกฎหมายตราสามดวง นามพระนครอันปรากฏรัตนโกสินทร์นั้น ด้วยพระนครนี้มีพระ
พุทธปฏิมากรแก้วมรกตเป็นศิริเลิศ ไม่มีราชธานีใดจะเทียมทัน พระพุทธมหามณีคู่บ้านคู่เมือง งามพร้อมด้วยพระพุทธลักษณะ
โสภาคตั้งแต่ได้ไปประดิษฐานเป็นศรีแผ่นดินแล้ว ก็บันดาลให้เกิดแต่ศุภผลศิริสวัสดิ์เสมอมา

เป็น เวลาบ้านเมืองเพิ่งฟื้นตัวจากภัยสงคราม แต่ถึงกระนั้น สมเด็จปฐมบรมราชจักรีวงศ์ ก็ทรงพระอุตสาหะใส่พระราชหฤทัย
ในราชการทุกด้าน ทรงตั้งพระสัตยาธิษฐานว่า
 
ตั้งใจจะอุปถัมภก  ยอยกพระพุทธศาสนา
ป้องกันเขตขันธเสมา  รักษาประชาชนและมนตรี
 
พิธียกเสาหลักเมือง เมื่อแรกก่อสร้างกรุงเทพมหานคร
 
 
 

สนใจรายละเอียด ภาพจิตรกรรมที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติการก่อตั้งชาติ ที่เป็นภาพต่อเนื่องที่ยาวที่สุดในประเทศไทย  เชิญมาชมได้ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ค่ะ

 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่เสียค่าเข้าชม การมาเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้า โทร./โทรสาร 0 2533 8467
 
Home
กองกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467