ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารภาพปริทัศน์ / กลุ่มภาพที่ ๔ ความรุ่งเรืองของราชอาณาจักร  (กลับหน้าหลัก)
  กลุ่มภาพที่ ๔ ความรุ่งเรืองของราชอาณาจักร
 
 
    พระนครศรีอยุธยา เมืองหลักของเผ่าไทยในครั้งนั้น เป็นพระมหานครที่ยิ่งยศแห่งบูรพทิศ ผู้คนหลายชาติ หลายภาษาเวียนกัน
เข้ามาค้าขาย และพึ่งพระบรมโพธิสมภารอยู่เป็นนิจ จนอยุธยาได้รับยกย่องว่าเป็นศูนย์กลาง การค้าในภูมิภาคนี้ของโลก

    ในแผ่นดินพระเจ้าปราสาททอง (พุทธศักราช ๒๑๗๓-๒๑๙๘) พระองค์ทรงเป็นมหาจักรพรรดิไทย ทั้ง ทางโลก และทางธรรม
โปรดเกล้าฯให้สร้างวัดไชยวัฒนาราม อันตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา อาจกล่าวได้ว่า เป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่ง
ของช่างอยุธยา วิจิตรตระการตา ตระการใจแก่ผู้พบเห็น

    สิ้นรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททองไม่นาน สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ก็เสด็จขึ้นเสวยราชย์สมบัติ (พุทธศักราช ๒๑๙๙ -
๒๒๓๑) ในรัชกาลของพระองค์ อยุธยาได้ก้าวสู่ความรุ่งโรจน์สูงสุดเท่าที่เคยปรากฏในพงศาวดารของพระมหานคร

    ในพุทธศักราช ๒๒๒๘ พระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ แห่งฝรั่งเศส ผู้มีพระเดชานุภาพแผ่ไพศาลในยุโรปทรงส่ง ราชฑูต เชอวาลิเย เดอ
โชมองค์ นำพระราชสาสน์ และเครื่องมงคลราชบรรณาการจากราชสำนัก ณ กรุงปารีส มาทูลเกล้า ฯ ถวาย ณ พระราชวังฤดูร้อน
นครลพบุรี

    พุทธศักราช ๒๒๒๙ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงส่งออกพระวิสูตรสุนทร นำทูลพระราชสาสน์ ตอบไปถวาย ณ
พระราชวังแวร์ซาย กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส นับเป็นยุคสมัยแห่งทางพระราชไมตรี ระหว่าง ๒ มหานคร อันรุ่งเรืองและยิ่งยง
 
 

มองสิเออร์ เลอเชวาเลีย เดอโชมองต์ ถวายพระราชสาส์น
และเครื่องมงคลราชบรรณาการต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  
ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาประสาท พระราชวังฤดูร้อนนครลพบุรี

 
 

สนใจรายละเอียด ภาพจิตรกรรมที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติการก่อตั้งชาติ ที่เป็นภาพต่อเนื่องที่ยาวที่สุดในประเทศไทย  เชิญมาชมได้ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ค่ะ

 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่เสียค่าเข้าชม การมาเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้า โทร./โทรสาร 0 2533 8467
 
Home
กองกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467