ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารภาพปริทัศน์ / กลุ่มภาพที่ ๓ การเสียเอกราชและการกู้เอกราชครั้งที่ ๑  (กลับหน้าหลัก)
  กลุ่มภาพที่ ๓ การเสียเอกราชและการกู้เอกราชครั้งที่ ๑
 
 
    อยุธยาเป็นเมืองที่มีความสงบสุขรุ่งเรืองอยู่ช้านาน จนกระทั่งในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิ (พุทธศักราช ๒๐๙๑ - ๒๑๑๑)
กิตติศัพท์สรรเสริญพระเจ้าจักรพรรดิว่ามีบุญญาธิการมากได้ช้างเผือกถึง ๗ เชือก พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองเกิดความริษยา
ทูลขอช้างเผือก แต่ไม่ได้รับตอบสนอง

    ปีพุทธศักราช ๒๑๐๖ จึงยาตราทัพมาประชิดพระนคร ราชทัพทั้งสองฝ่ายรบพุ่งกันเป็นสามารถอยู่นานวัน ในที่สุดน้ำน้อยต้อง
แพ้ไฟ พระเจ้าหงสาวดีทูลขอช้างเผือก ๔ เชือก เป็นบำเหน็จสงคราม  จนกระทั่งในแผ่นดิน พระมหินทราธิราช ในปีพุทธศักราช
๒๑๑๒ อยุธยาตกอยู่ในอำนาจของหงสาวดีโดยสิ้นเชิง บ้านเมืองอยู่ในภาวะ เสื่อมโทรม ผู้คนเสียขวัญหมดกำลังใจ

    อยุธยาอยู่ในอำนาจหงสาวดีนานปี ณ เดือน ๖ ปีวอก พุทธศักราช ๒๑๒๗ ท่ามกลางมหาสมาคมเมืองแครง สมเด็จพระนเรศวร
ทรงหลั่งพระเต้าทักษิโณทก ประกาศอิสรภาพมิขึ้นตรงต่อหงสาวดีต่อไป ณ วันจันทร์ เดือนยี่ ปีมะโรง พุทธศักราช ๒๑๓๕

    สมเด็จพระนเรศวรทรงกระทำยุทธหัตถี มีชัยชนะพระ มหาอุปราชาอย่างน่ามหัศจรรย์ ทรงขับอริราชศัตรูพ้นจากราชอาณาเขต สมดังพระสุบินที่ทรงนิมิตว่า “ทรงพระดำเนินฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวกราก สามารถประหารกุมภีล์ใหญ่ได้” ด้วยเดชแห่งพระบารมี

ภาพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงพระสุบิน และ ภาพทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแครง ปีพุทธศักราช  ๒๑๒๗


    เสร็จศึกครั้งนั้นแล้ว พระกฤดาภินิหาร แผ่ไปในทศทิศ มิได้มีศึกใดมาแผ้วพานอีกนาน พระราชอาณาเขตของอยุธยาแผ่ขยาย
ออกไป ในทศทิศกว้างไกล ดังปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์

 
 
สนใจรายละเอียด ภาพจิตรกรรมที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติการก่อตั้งชาติ ที่เป็นภาพต่อเนื่องที่ยาวที่สุดในประเทศไทย  เชิญมาชมได้ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ค่ะ
 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่เสียค่าเข้าชม การมาเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้า โทร./โทรสาร 0 2533 8467
 
Home
กองกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467