ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารภาพปริทัศน์ / กลุ่มภาพที่ ๒ วิวัฒนาการ  (กลับหน้าหลัก)
  กลุ่มภาพที่ ๒ วิวัฒนาการ
 
 
    ราวปีพุทธศักราช ๑๘๙๓ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (อู่ทอง) กษัตริย์ราชวงศ์ชัยปราการ หรือวงศ์อู่ทอง ปฐมบรมกษัตริย์
ผู้สถาปนาพระนครศรีอยุธยาก่อร่างสร้างเมืองจนเป็นปึกแผ่น บ้านเมืองได้เจริญรุ่งเรืองสืบมาทุกรัชกาล ชั่วเวลาไม่นานช้าพระนคร
ศรีอยุธยา ก็มีพระราชอำนาจแผ่ขยายไปจนถึงกัมพูชา ส่วนทางใต้ได้ขยายดิน แดนไปจน ถึงนครศรีธรรมราช

    พระนครศรีอยุธยาในกาลนั้น เปลี่ยนแปลงการปกครอง แบ่งส่วนราชการเป็นฝ่ายกลาโหมและฝ่ายมหาดไทย มีอัครมหา
เสนาบดี ๒ ฝ่าย อยู่เหนือจตุสดมภ์ คือ เวียง วัง คลัง นา ทางฝ่ายราชการทัพ ทัพอยุธยาอันนาม หมายว่า “รบไม่แพ้ใคร” ก็พร้อม
ด้วยกำลัง จตุรงคเสนาทั้งเหล่าราบ เหล่าม้า เหล่าช้าง และเหล่ารถ อันเป็นที่เกรงขามต่อศัตรู พร้อมที่จะถวายเป็นราชพลี
และชาติพลี ทุกเมื่อ

ลุปีพุทธศักราช ๒๐๘๑ ศึกสงครามก็มารบเมืองคราวแรก เมื่อทัพพม่ากรีฑามาย่ำยีเมืองเชียงกราน หัวเมืองมอญ ในพระราช
อาณาเขต ทัพทั้งสองฝ่ายรบพุ่งกันเป็นสามารถ   ศึกคราวนั้นเป็นครั้งแรกที่ใช้ปืนเป็นอาวุธ ครั้นไทยชนะศึกเชียงกรานแล้ว 
อยุธยาจึงเป็นเป้าหมายสำคัญที่ข้าศึกมุ่งหมาย
 
 

สนใจรายละเอียด ภาพจิตรกรรมที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติการก่อตั้งชาติ ที่เป็นภาพต่อเนื่องที่ยาวที่สุดในประเทศไทย  เชิญมาชมได้ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ค่ะ

 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่เสียค่าเข้าชม การมาเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้า โทร./โทรสาร 0 2533 8467
 
Home
กองกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467