ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารภาพปริทัศน์ / กลุ่มภาพที่ ๑๐ เข้าสู่ยุคใหม่  (กลับหน้าหลัก)
  กลุ่มภาพที่ ๑๐ เข้าสู่ยุคใหม่
 
 
    เคียงคู่กับงานรักษามรดกเอกราช คืองานบำรุงและพัฒนาสยามรัฐ ให้ก้าวสู่อนาคตที่ดีกว่าวันวาน ก็ด้วย พระเมตตาคุณ ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาราชผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ทรงนำชาติเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานา
อารยประเทศ ประกาศเลิกทาส ให้ความเป็นไท
 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศ เลิกทาสทั่วราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๔๔๘
 
    กลางรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้า เมื่อธงไตรรงค์อันเป็นเครื่องหมายความเป็นชาติ ได้ไปนำแถวทหาร ณ ใจกลางกรุงปารีส เมื่อสิ้นมหาสงครามโลกครั้งที่ ๑ วันนั้นนับเป็นวันเริ่มต้นปลดภาระสิทธิสภาพนอก อาณาเขต
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ 
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในถิ่นทุรกันดารของประเทศไทย
 
    ภาพสุดท้าย ก่อนออกจากอาคารภาพปริทัศน์ จะเห็นภาพที่ประชาชนชาวไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดี และปลาบปลื้มเป็นที่สุด คือ
ภาพที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์สด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในถิ่นทุรกันดาร ของประเทศ
 
 
 
 

สนใจรายละเอียด ภาพจิตรกรรมที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติการก่อตั้งชาติ ที่เป็นภาพต่อเนื่องที่ยาวที่สุดในประเทศไทย  เชิญมาชมได้ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ค่ะ

 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่เสียค่าเข้าชม การมาเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้า โทร./โทรสาร 0 2533 8467
 
Home
กองกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467