ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ทหาร / ชั้น 4 จัดแสดงวิวัฒนาการเครื่องแบบ  (กลับหน้าหลัก)
  จัดแสดงวิวัฒนาการเครื่องแบบ
 
 
    มีการจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง ที่ทำจากไฟเบอร์กลาส โดยแนวความคิดนี้ต้องการที่จะถ่ายทอด วิวัฒนาการเครื่องแต่งกาย เครื่องแบบ
เครื่องหมายยศ และส่วนประกอบของเครื่องแบบทหาร ตำรวจสมัยต่างๆ ตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา
สมัยธนบุรี สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น จนถึงสมัยปัจจุบัน รวมทั้งหมด ๑๕ หุ่น  หลักฐานเกี่ยวกับเครื่องแบบทหารและขุนนาง
ราชการสมัยก่อน ค่อนข้างหายาก เนื่องจากช่วงเวลานาน หลักฐานต่างๆ จึงเหลือน้อย การศึกษาเรื่องราวการแต่งกาย จึงต้อง
มาจากการสันนิษฐาน ศึกษาจากจารึก จดหมายเหตุของชาวต่างประเทศ รูปประติมากรรม และภาพลายเส้น  รูปปั้นต่าง ๆ ในอดีต
หรือนำรูปแบบมาจาก เครื่องปั้นดินเผาตุ๊กตาสังคโลกรูปทหารประจำเท้าช้างที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 
ฝาผนังตามวัด  ต่าง ๆ มาเป็นรูปแบบในการปั้นหุ่น

    โดยฝีมือการปั้นหุ่นที่จัดแสดงที่นี่ มีลักษณะเหมือนคนจริง สง่างาม รับรองว่าไม่ด้อยไปกว่าที่อื่นๆ แม้กระทั่งตรงผิวหนัง
ของหุ่น นักรบ สมัยเก่า ก็มีลายสักยันต์ เครื่องรางของขลัง เพื่อป้องกันศาสตราวุธตามความเชื่อ เชิญมาชมที่อนุสรณ์สถาน
แห่งชาติค่ะ
   
     มีการจัดแสดงดังนี้
๑. หุ่นเครื่องแบบเต็มยศนายทหาร และนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่  โดยเน้น ๔ หุ่นสำคัญ ถือว่าเป็นพระบิดา หรือตัวแทน ของแต่ละเหล่าทัพ
จอมพล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช (ซ้าย) และ  พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย)  จอมพลอากาศ ฟื้น รณนภากาศ  ฤทธาคนี (ซ้าย) และ พลตำรวจเอก หลวงชาติตระการโกศล (เจียม ลิมปิชาติ)
   
๒. เครื่องหมายยศของทหารและตำรวจ ประกอบด้วย เครื่องหมายยศ เข็มหรือเครื่องหมายที่แสดงถึงการผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรต่างๆ และเข็มหรือเครื่องหมายที่แสดงความสามารถ
 
   
๓. แพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในตระกูลและชั้นต่างๆ
๔. เครื่องหมาย และการแต่งกายเครื่องแบบทหาร ตำรวจ ในสมัยต่างๆ พร้อมภาพประกอบรวม ๖ สมัย ซึ่งแต่ละสมัย มีวิวัฒนาการ ดังนี้
 
หุ่นทหารสมัยก่อนสุโขทัย (ทหารสมัยน่านเจ้า) ประมาณ พุทธศักราช ๑๑๖๑ – ๑๘๒๗
 
  ทหารสมัยน่านเจ้า ประมาณ พุทธศักราช ๑๑๖๑ – ๑๘๒๗ มีลักษณะการแต่งกายได้จากหลักฐานเอกสาร รูปภาพจากพิพิธภัณฑ์ไทเป ประเทศไต้หวัน
   
หุ่นทหารสมัยก่อนสุโขทัย (ทหารสมัยเชียงแสน) ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ - ๑๘      
หุ่นสมัยสุโขทัย พุทธศักราช ๑๘๐๐ ถึง พุทธศักราช ๑๙๘๐
หุ่นทหารสมัยอยุธยา พุทธศักราช ๑๘๙๓ ถึง พุทธศักราช ๒๓๑๐ มีหุ่นทหารชาย และหุ่นหญิงชาวบ้านทั่วไป ที่ร่วมรบเสมอทหารชาย เช่น ชาวบ้านบางระจัน
 
   
หุ่นสมัยธนบุรี
หุ่นทหารสมัยธนบุรี (กองทหารฝีพายเรือดั้ง)
หุ่นทหารสมัยรัตนโกสินทร์ (ทหารรักษาพระองค์ สมัย ร.๔ – ร.๕ ประกอบด้วย หุ่นทหารวังหน้า สมัยรัชกาลที่ ๔
หุ่นทหารรักษาพระองค์ สมัยรัชกาลที่ ๔ หุ่นทหารวังหน้า สมัยรัชกาลที่ ๕
 
 
ทหารวังหน้า สมัยรัชกาลที่ ๔ หมวกยอด เสื้อทูนิคสีน้ำเงินเข้ม คาดเข็มขัดขาวนอกเสื้อ นุ่งผ้าโจงกระเบนสีน้ำเงินเข้ม สวมรองเท้าหนังสีดำ ถุงเท้าสีขาว ถือปืนชไนเดอร์  ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์สมัยรัชกาลที่ ๕
   
หุ่นทหารใส่เครื่องแบบสมัยปัจจุบัน (ทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์)  มี
      หุ่นทหารบก เป็นชุดเต็มยศกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ ยศร้อยเอก ประกอบกระบี่และถุงมือ
      หุ่นทหารเรือ ชุดเต็มยศกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ ยศเรือเอก ประกอบกระบี่และถุงมือ
      หุ่นทหารอากาศ ชุดเต็มยศกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ ยศเรืออากาศเอก ประกอบกระบี่และถุงมือ
      หุ่นตำรวจ ชุดเต็มยศกรมนักเรียนนายร้อยตำรวจ ยศร้อยตำรวจเอก ประกอบกระบี่และถุงมือ
      หุ่นทหารมหาดเล็กรักษาพระองคซึ่งมีหน้าที่ ถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จ
    พระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์โดยใกล้ชิด
   
   
 
สนใจชมหุ่นขี้ผึ้งแต่งกายเครื่องแบบสมัยต่าง ๆ  เชิญมาชมได้ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ค่ะ
 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่เสียค่าเข้าชม การมาเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้า โทร./โทรสาร 0 2533 8467, โทร. 0 2532 1021
 
Home
กองกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467 หรือ โทร. 0 2532 1021