ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ทหาร / การจารึกนามผู้กล้าหาญ   (กลับหน้าหลัก)
  การจารึกนามผู้กล้าหาญ
 
 
    ผนังรอบนอกและผนังด้านใน อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหารชั้น ๒ มีการจารึกนามผู้กล้าหาญ ที่เสียชีวิตจากการรบ
เพื่อป้องกันประเทศตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๑ กรณีพิพาทอินโดจีน สงครามมหาเอเชียบูรพา สงครามเกาหลี สงคราม
เวียดนาม การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ จนถึงเหตุการณ์ความไม่สงบทางภาคใต้ นับถึง มกราคม ๒๕๕๕ จำนวน 
๗,๙๘๒  รายชื่อ เริ่มจารึกจากด้านบันไดทางขึ้นทิศตะวันออก ฝั่งถนนพหลโยธิน  ลักษณะของตัวอักษรที่จารึกเป็นแบบตัวของ
กรมพระยานริศรานุวัติวงศ์

    อนุสรณ์สถานแห่งชาติได้จัดพิธีทำบุญดินสมรภูมิเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต ในวันที่ ๙ เม.ย. ของทุกปี และจัดงาน
รำลึกวีรชนอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ในวันที่ ๒ ก.ค. ของทุกปี

    สำหรับผู้ที่เสียชีวิตเพื่อชาติ ก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๑ นั้น ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดหรือมีบันทึกไว้ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
จึงได้ใช้ดินสมรภูมิเป็นตัวแทนท่านเหล่านั้น (สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ ดินสมรภูมิ ในอาคารประกอบพิธี) 
 
 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่เสียค่าเข้าชม การมาเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้า โทร./โทรสาร 0 2533 8467
 
Home
กองกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467