ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / เกร็ดความรู้อนุสรณ์สถานแห่งชาติ   (กลับหน้าหลัก)
  เกร็ดความรู้อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ นอกจากเป็นสถานที่จัดแสดงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย จัดแสดงวีรกรรมของทหารหาญในสมรภูมิต่าง ๆ ที่ได้สละชีวิตป้องกันประเทศแล้ว สถานที่แห่งนี้ยังได้รวบรวมเฉพาะรายชื่อผู้ที่เสียชีวิตเพื่อแผ่นดินไทยจากการรบ ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ ๑ จนถึงสงครามหรือสมรภูมิรบปัจจุบัน รวมถึงเหตุการณ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นรายชื่อทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร ฯลฯ มิใช่เป็นที่เก็บอัฐิ (กระดูก) ของนักรบหรือผู้ที่เสียชีวิตจากการรบอย่างที่เคยได้ยิน ได้ฟัง ได้เห็นจากแหล่งข่าว หรือจาก website ทั้งนี้ เพื่อเป็นสถานที่ที่ให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้จากสิ่งจัดแสดง และเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดความรักชาติ รักแผ่นดิน
ความเป็นมา
ลานประกอบพิธี
การวางพวงมาลา
อาคารประกอบพิธี
ดินสมรภูมิ ๑๐ แห่ง

กระจกสลับสีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญราชอิสริยาภรณ์

ภาพจำหลักนูนต่ำการก่อตั้งราชธานี

พระบรมรูป รัชกาลที่ ๕

การจารึกนามผู้กล้าหาญ

อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร

อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร ชั้นที่ ๒

อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร ชั้น ๓

อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหารชั้น ๔

อาคารภาพปริทัศน์

การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง

เกร็ดเสริม
 

สนใจรายละเอียดสิ่งจัดแสดงในอนุสรณ์สถานแห่งชาติ   เชิญมาชมได้ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ค่ะ

 
 
 
 
กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467