ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารประกอบพิธี / ข้อมูลอาคารประกอบพิธี / กระจกสลับสี แสดงภาพเหรียญกล้าหาญ   (กลับหน้าหลัก)
  กระจกสลับสี แสดงภาพเหรียญกล้าหาญ
 
ภายในอาคารประกอบพิธี  มีกระจกสลับสี แสดงภาพเครื่องราชอิสริยาภรณ์เกี่ยวกับความกล้าหาญพร้อมแพรแถบ โดยภาพ ประดับบนบานกระจก ทั้ง ๒ ด้าน ด้านละ  ๘ ภาพ  ซึ่งเป็นภาพที่เหมือนกัน คือ
เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร  สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เพื่อพระราชทาน แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้ไปร่วมสงครามโลกครั้งที่ ๑  และถือเป็นเหรียญที่พระราชทานแก่ผู้ที่มีความกล้าหาญในการ ปฏิบัติ หน้าที่ในการรบ หรือราชการสำคัญ มาจนถึงปัจจุบัน
เหรียญกล้าหาญ สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล            พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ เพื่อพระราชทานแก่ ทหาร ตำรวจและผู้ที่กระทำหน้าที่อย่างทหารหรือตำรวจ หรือหน่วยทหารในกรณีพิพาทอินโดจีน
เหรียญชัยสงครามโลกครั้งที่ ๑ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เพื่อพระราชทานเป็น ที่ระลึกแก่ผู้ที่ปฏิบัติราชการสงคราม ณ ทวีปยุโรป (สงครามโลกครั้งที่ ๑)
เหรียญชัยสมรภูมิ กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส    สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ เพื่อพระราชทานแก่ทหาร ตำรวจ ที่ได้กระทำการรบกับอริราชศัตรู
   
เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา  สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร  รัชกาลที่ ๘ เพื่อพระราชทานแก่ทหาร ตำรวจ และผู้ที่กระทำหน้าที่อย่างทหารหรือตำรวจ ที่ได้กระทำการรบกับอริราชศัตรู
   
เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามเกาหลี สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เพื่อ พระราชทานแก่ ทหาร ตำรวจ และผู้กระทำหน้าที่อย่างทหารหรือตำรวจ ที่ได้กระทำการรบกับอริราชศัตรู
   
เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามเวียดนาม สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เพื่อ พระราชทานแก่ ทหาร ตำรวจ และผู้กระทำการรบกับอริราชศัตรู
   
เหรียญพิทักษ์เสรีชน สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เพื่อพระราชทานแก่ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และราษฎร ซึ่งได้ปฏิบัติการสู้รบกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
 
สนใจรายละเอียด ความสวยงามของกระจกสลับสีเหรียญกล้าหาญ
เชิญมาชมได้ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ค่ะ
 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่เสียค่าเข้าชม การมาเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้า โทร./โทรสาร 0 2533 8467
 
Home
กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467