ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารประกอบพิธี / ข้อมูลอาคารประกอบพิธี / บทโคลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖  (กลับหน้าหลัก)
  บทโคลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
 
 
    บทโคลงพระราชนิพนธ์นี้ คัดจากหนังสือดุสิตสมิตเล่ม ๑ พุทธศักราช ๒๔๖๑ ฉบับที่ ๑๑ ซึ่งทรงแปลจากบทกวีภาษาอังกฤษ ของ Longfellow  จารึกบนแผ่นหินอ่อน ขนาด ๒.๔๘ X ๔.๗๐ เมตร ติดตั้งทางทิศเหนือของอาคารประกอบพิธี ภายใต้ พระปรมาภิไธย รร.๖ เป็นบทปลุกใจเตือนให้มีความรักชาติ บ้านเมือง เหมือนดังบรรพบุรุษ ได้สละชีวิตเพื่อชาติมาแล้ว
   
            ประวัติวีรบุรุษไซร้        เตือนใจ เรานา
 

ว่าอาจจะยังชนม์                    เลิศได้

  และยามจะบรรลัย                  ทิ้งซึ่ง
 

รอยบาทเหยียบแน่นไว้           แทบพื้นทรายสมัย

พระมหาธีรราชเจ้า

 
สนใจรายละเอียด   ชมและศึกษาบทโคลง     เชิญมาชมได้ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ค่ะ
 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่เสียค่าเข้าชม การมาเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้า โทร./โทรสาร 0 2533 8467, โทร. 0 2532 1021
 
Home
กองประวัติศาตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467