ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารประกอบพิธี / ข้อมูลอาคารประกอบพิธี / ดวงโคมนิรันดร์ประภา  (กลับหน้าหลัก)
  ดวงโคมนิรันดร์ประภา
 

ดวงโคมนิรันดร์ประภา ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารประกอบพิธี

    ดวงโคมนิรันดร์ประภา คือ ประติมากรรมรัตนชาติ  ประดิษฐ์ขึ้นจากแก้วผลึกที่มีในประเทศไทยบรรจุในครอบแก้ว ตั้งอยู่บน
ฐานหินอ่อนสีขาว ภายในบรรจุดินสมรภูมิสำคัญของชาติ ๑๐ แห่ง มีที่มาจากคำว่า “วีรกรรมแห่งชาติ” อันเป็นผลของการกระทำ
ที่สูงส่ง และบริสุทธิ์ใจของวีรชนชาวไทย ไม่มีการแบ่งแยกทาง เชื้อชาติ ศาสนา เพศ วัย จึงได้สร้างดวงโคมนิรันดร์ประภาไว้
หน้าอาคารประกอบพิธี มีความสุกสกาวเรืองรองตลอดไป คล้ายกลุ่มแสงที่เปล่งออกจากอัญมณีล้ำค่า เปรียบเสมือนชื่อเสียง
เกียรติคุณแห่งวีรกรรมที่ควรอยู่ในความทรงจำอันเป็นอมตะของปวงชนชาวไทย แทนดวงวิญญาณบริสุทธิ์ของวีรชนไทยผู้เสีย
สละชีวิต และเลือดเนื้อ เพื่อประเทศชาติในการต่อสู้กับอริราชศัตรูมาตั้งแต่บรรพกาล ซึ่งจะสถิตย์อยู่ ณ อนุสรณ์สถาน แห่งชาติ
และอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยตลอดไป ประดิษฐาน ณ บริเวณหน้าอาคารประกอบพิธี

ดวงโคมนี้จัดสร้างเสร็จเมื่อ ต้นปี  ๒๕๓๗  ใช้เวลาในการสร้าง ๑ ปี
 

สนใจรายละเอียด ชมตัวอย่างดินสมรภูมิทั้ง ๑๐ แห่ง และระลึกถึงความกล้าหาญของบรรพบุรุษ เชิญมาชมได้ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ค่ะ

 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่เสียค่าเข้าชม การมาเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้า โทร./โทรสาร 0 2533 8467, โทร. 0 2532 1021
 
Home
กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467