ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารประกอบพิธี / ข้อมูลอาคารประกอบพิธี    (กลับหน้าหลัก)
  ข้อมูลอาคารประกอบพิธี
    อาคารประกอบพิธี เป็นอาคารชั้นเดียว หลังคาทรงไทย ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา และพิธีสำคัญของประเทศ เช่น วันกองทัพไทย (๑๘ ม.ค.) วันทหารผ่านศึก (๓ ก.พ.) วันทำบุญดินสมรภูมิ (๙ เม.ย.) วันรำลึกวีรชนอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
(๒ ก.ค.) เพื่ออุทิศส่วนกุศล แด่ดวงพระวิญญาณ บุรพกษัตริย์ และดวงวิญญาณวีรชนที่ได้สละชีวิตเพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทย ภายในอาคารประกอบด้วยสิ่งจัดแสดงที่สำคัญ ดังนี้
พระบรมรูปปั้นพระมหากษัตริย์ในอดีตที่ทรงเป็นมหาราช ๙ พระองค์
ดวงโคมนิรันดร์ประภา
ดินสมรภูมิ ๑๐ แห่ง
บทโคลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
ภาพจำหลักนูนต่ำการสร้างราชธานี

กระจกสลับสี แสดงภาพเหรียญกล้าหาญ

กระจกสลับสี แสดงภาพมงคล ๘ ประการ ในศาสนาพราหมณ์
 

สนใจรายละเอียด สิ่งจัดแสดงในอาคารประกอบพิธี   เชิญมาชมได้ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ค่ะ

 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่เสียค่าเข้าชม การมาเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้า โทร./โทรสาร 0 2533 8467, โทร. 0 2532 1021
 
Home
กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467