ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / ลานประกอบพิธี   (กลับหน้าหลัก)
  ลานประกอบพิธี

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     กองบัญชาการทหารสูงสุด ในขณะนั้นได้พิจารณาที่จะจัดสร้างลานประกอบพิธีขึ้นเป็นอันดับแรก เริ่มการก่อสร้างเมื่อ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๒๕ แล้วเสร็จ พ.ย. ๒๕๒๖

     ลานประกอบพิธี มีความกว้าง ๓๕ เมตร ยาว ๗๐ เมตร ใช้สำหรับ ต้อนรับประมุขของประเทศหรือบุคคลสำคัญของชาติ และบุคคลสำคัญของต่างประเทศที่มาเยือนอนุสรณ์สถานแห่งชาติอย่างเป็นทางการ ลานประกอบพิธีนี้ สามารถตั้งแถวกองเกียรติยศได้ ๓ กองร้อย

     ด้านหน้าลานประกอบพิธีประดับธงประกอบพิธีด้านละ ๖ ธง ประกอบด้วย ธงกองบัญชาการกองทัพไทย ธงกองทัพบก ธงกองทัพเรือ ธงกองทัพอากาศ ธงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และธงอาสารักษาดินแดน และด้านข้างลานประกอบพิธี ประดับธงชาติไทยสลับธงชาติของผู้มาเยือนด้านละ ๑๐ ธง

 
  วางพวงมาลา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     ลานประกอบพิธีนี้ยังเป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีวางพวงมาลาในวันกองทัพไทย วันที่ ๑๘ ม.ค. ของทุกปี (เดิมวันที่ ๒๕ เม.ย.ของทุกปี ได้เปลี่ยนตามการนับใหม่) โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้อำนวยการกองอาสารักษาดินแดน ผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกองทัพไทย และผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพไทย มาวางพวงมาลาพร้อมเพรียงกัน อีกทั้งมีพิธีสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่สละชีวิตเพื่อชาติอีกด้วย

     ลานประกอบพิธี เป็นสถานที่ในการวางพวงมาลาในวันสำคัญต่าง ๆ ทางทหาร ตลอดจนบุคคลสำคัญทางทหาร ของต่างประเทศ และคณะผู้เข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิธีวางพวงมาลานี้ จะมีการเป่าแตรนอน โดยให้ผู้หรือคณะ ที่มาวางพวงมาลา ได้ยืนสงบจิตใจระลึกถึงผู้ที่สละชีวิตเพื่อชาติ ที่ให้เราได้มีผืนแผ่นดินไทยอาศัย

     สำหรับการวางพวงมาลานั้น เป็นการวางเคารพต่อดวงโคมนิรันดร์ประภา ซึ่งประดิษฐาน ณ บริเวณหน้าอาคารประกอบพิธี (ดูรายละเอียด ได้ที่ ดวงโคมนิรันดร์ประภา ในอาคารประกอบพิธี ) โดยบรรจุดินที่ได้กระทำพิธีบวงสรวงและอัญเชิญ มาจากสมรภูมิสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยรวม ๑๐ สมรภูมิ (ดูรายละเอียด ได้ที่ดินสมรภูมิ ในอาคารประกอบพิธี) โดยดวงโคมนิรันดร์ประภา ฯ นี้ แทนดวงวิญญาณบริสุทธิ์ของวีรชนไทยผู้เสียสละชีวิต และเลือดเนื้อ เพื่อประเทศชาติ ในการต่อสู้กับอริราชศัตรูมาตั้งแต่บรรพกาล ซึ่งจะสถิตย์อยู่ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ และอยู่ในความทรงจำ ของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่เสียค่าเข้าชม การมาเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้า โทร./โทรสาร 0 2533 8467, โทร. 0 2532 1021
 
 
กองกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467