ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ทหาร / ชั้น 3 วีระกรรมบุคคลสำคัญ 14 เหตุการณ์   (กลับหน้าหลัก)
 

วีรกรรมวีรกรรมท้าวเทพสตรี - ท้าวศรีสุนทร

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๒๘ ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระเจ้าปดุง กษัตริย์พม่า จัดกองทัพเข้าตีไทยเก้ากองทัพเข้าทางเหนือ ทางตะวันตก และทางใต้ 

ขณะที่กองทัพเมืองหลวงยังรบกับพม่าอยู่นั้น ญี่หวุ่น แม่ทัพพม่าจากเมืองมะริด ส่งกองกำลังทางเรือเข้าตีตะกั่วป่า – ตะกั่วทุ่ง และลงมาล้อมเมืองถลาง

ขณะนั้นเจ้าเมืองถลางเสียชีวิตไปก่อนแล้ว คุณหญิงจันภรรยาและนางมุกน้องสาว จึงได้ร่วมกับกรรมการเมืองและชาวบ้านทั้งปวง ทำการต่อสู้พม่าโดยช่วยกันสร้างค่าย ๒ ค่ายเพื่อป้องกันรักษาเมือง

คุณหญิงจันกับนางมุกนั้น องอาจกล้าหาญมิได้ย่อท้อต่อข้าศึก ชาวเมืองถลางหญิงชายมีความสามัคคีอย่างเหนียวแน่น ช่วยกันรบพุ่งข้าศึกอย่างองอาจกล้าหาญพม่าล้อมเมืองอยู่เดือนเศษจนขาดเสบียงจึงเลิกทัพกลับไป

วีรกรรมครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงโปรดเกล้า ฯ ให้คุณหญิงจันเป็น ท้าวเทพสตรี และนางมุกเป็น ท้าวศรีสุนทร

 
กองกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467 หรือ โทร. 0 2532 1021