ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ทหาร / ชั้น 3 วีระกรรมบุคคลสำคัญ 14 เหตุการณ์   (กลับหน้าหลัก)
 

วีรกรรมพระยาพิชัยดาบหัก

ปีพุทธศักราช ๒๓๑๖ โปสุพลา แม่ทัพพม่า ยกทัพไปตีเวียงจันทน์ได้แล้ว จึงเลยลงมาตีเมืองพิชัย

พระยาสีหราชเดโชชัย เจ้าเมืองพิชัย พร้อมกับเจ้าพระยาสุรสีห์ เจ้าเมืองพิษณุโลกได้ร่วมกันทำการต่อสู้กับพม่า  กองทัพไทยกับกองทัพพม่าเข้าประจัญบานรบกันเป็นสามารถ

พระยาพิชัย ถือดาบ ๒ มือ เข้าไล่ฟันพม่า จนดาบหักและพม่าถอยหนีไป  ผลการรบครั้งนี้เป็นที่เลื่องลือชื่อเสียง จึงเรียกชื่อกันว่า “พระยาพิชัยดาบหัก” แต่นั้นมา

 
กองกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467 หรือ โทร. 0 2532 1021