ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ทหาร / ชั้น 3 วีระกรรมบุคคลสำคัญ 14 เหตุการณ์   (กลับหน้าหลัก)
 

วีรกรรมพันท้ายนรสิงห์

ปีพุทธศักราช ๒๒๔๗ สมเด็จพระสรรเพ็ชญ์ที่ ๘ (พระเจ้าเสือ) เสด็จโดยเรือพระที่นั่งเอกชัยประพาสเมืองสมุทรสาคร เมื่อถึงตำบลโคกขาม ซึ่งมีลำคลองคดเคี้ยว

พันท้ายนรสิงห์ไม่สามารถบังคับเรือให้แล่นไปตามลำคลองได้ หัวเรือพระที่นั่งจึงพุ่งชนกิ่งไม้ใหญ่จนโขนเรือหัก ด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และกฎมณเฑียรบาล พันท้ายนรสิงห์จึงกราบบังคมทูลให้ประหารชีวิตตนเสีย

สมเด็จพระสรรเพ็ชญ์ทรงให้อภัย แต่พันท้ายนรสิงห์ขอถวายชีวิต เพื่อมิให้เสียราชประเพณี และ เพื่อเป็นเยี่ยงอย่างแก่คนรุ่นหลัง ผลที่สุดสมเด็จพระสรรเพ็ชญ์จำเป็นต้องประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์ และได้ทรงสร้างศาลเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พันท้ายนรสิงห์ไว้ ณ ที่นั้น

 
กองกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467 หรือ โทร. 0 2532 1021