ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ทหาร / ชั้น 3 วีระกรรมบุคคลสำคัญ 14 เหตุการณ์   (กลับหน้าหลัก)
 

วีรกรรมสมเด็จพระสุริโยทัย

ปีพุทธศักราช ๒๐๙๑ ในแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ เจ้าเมืองหงสาวดี-ตะเบงชะเวตี้ยกกองทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยา

สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ และสมเด็จพระสุริโยทัย ซึ่งแต่งองค์เป็นพระมหาอุปราช พร้อมด้วยพระราเมศวร และพระมหินทราธิราช พระโอรสสองพระองค์ทรงช้างศึกเสด็จเป็นกระบวนออกมาประลองกำลังข้าศึกที่ทุ่งลุมพลี 

พระเจ้าแปรแม่ทัพหน้าของพระเจ้าตะเบงชะเวตี้ ได้ยกกองทัพเข้าปะทะและทำยุทธหัตถีกับสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์  ช้างทรงของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์เสียทีช้างพระเจ้าแปร สมเด็จพระสุริโยทัยเกรงพระสวามีจะเป็นอันตราย จึงขับช้างออกขวางช้างพระเจ้าแปรไว้ พระเจ้าแปรฟันด้วยของ้าวต้องพระอังสา ขาดสะพายแล่งสิ้นพระชนม์ พระโอรสทั้งสองพระองค์ขับช้างเข้าต่อสู้ และกันพระศพพระมารดากลับเข้าพระนคร

วีรกรรมของสมเด็จพระสุริโยทัยครั้งนี้ นับเป็นยอดแห่งความกล้าหาญ แม้จะเป็นสตรีแต่มิได้เกรงกลัวอันตราย ยอมถวายชีวิตเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ และพระสวามี

 
กองกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467 หรือ โทร. 0 2532 1021