ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ทหาร / ชั้น 3 วีระกรรมบุคคลสำคัญ 14 เหตุการณ์   (กลับหน้าหลัก)
 

วีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ปีพุทธศักราช ๒๑๒๙ ในแผ่นดินพระมหาธรรมราชา พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงยกกองทัพเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนเรศวร
ทรงเป็นมหาอุปราช ได้จัดกำลังจู่โจมเข้าตีค่ายพม่าทั้งกลางวันกลางคืนหลายครั้ง

ครั้งสำคัญเมื่อเดือน ๔ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เวลากลางคืนสมเด็จพระนเรศวรเข้าจู่โจมตีค่ายทัพหน้าของพระเจ้าหงสาวดี เมื่อยึดค่ายได้แล้ว
ได้รุกเข้าประชิดค่ายหลวงของพระเจ้าหงสาวดี พระองค์ทรงคาบพระแสงดาบนำทหารปีนค่ายพระเจ้าหงสาวดี
ถูกข้าศึกแทงตกลงมาจึงเข้าค่ายไม่ได้ เมื่อข้าศึกกรูกันเข้ามามาก พระองค์จึงแหวกวงล้อมนำกำลังกลับพระนคร

พระแสงดาบ ที่ทรงใช้ในคืนนั้น จึงปรากฏนามว่า “พระแสงดาบ คาบค่าย”

 
กองกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467 หรือ โทร. 0 2532 1021