ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ทหาร / ชั้น 3 วีระกรรมบุคคลสำคัญ 14 เหตุการณ์   (กลับหน้าหลัก)
 

วีรกรรมตำรวจสนาม

ในกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส นับจากเดือนธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๓ จนถึงเดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ชายแดนประเทศไทยด้านตะวันออกถูกรุกรานจากอินโดจีนของฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๓ กองตำรวจสนามออกไปรักษาชายแดนที่บ้านห้วยโก๋น อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ได้เข้าไปหาข่าวและดำเนินการทางจิตวิทยาในดินแดนข้าศึก

เมื่อต้นเดือนมกราคม ๒๔๘๔ กองตำรวจสนามน่าน จำนวน ๘๐ นาย ในการบังคับบัญชาของ พันตำรวจโท หลวงนเรนทรเสนีย์ (สมุทร นเรนทร เสนีย์) เข้ายึดเมืองเงินและหงษา แคว้นหลวงพระบางได้เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ และได้ทำพิธีเชิญธงชาติไทยขึ้นโบกสะบัดเหนือดินแดนที่ยึดได้ และยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ของข้าศึกได้เป็นจำนวนมาก หลังจากนั้น กองพันทหารราบที่ ๓๐ จังหวัดลำปาง ได้เคลื่อนที่เข้ามาเสริมกำลังและทำการรุกต่อไปในดินแดนข้าศึก การปฏิบัติการของตำรวจสนามน่านครั้งนี้ นับว่าเป็นผลงานดีเด่นควรได้รับการสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง

 
กองกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467