ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ทหาร / ชั้น 3 วีระกรรมบุคคลสำคัญ 14 เหตุการณ์   (กลับหน้าหลัก)
 

วีรกรรมยุวชนทหารที่ชุมพร

เมื่อเช้าตรู่วันที่ ๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ กองทหารญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกที่ปากน้ำชุมพร แล้วเคลื่อนกำลังเข้าเมืองชุมพร

หลวงจรูญประศาสน์ (จรูญ คชภูมิ) ข้าหลวงจังหวัดชุมพร ได้ติดต่อให้ ร้อยเอกถวิล นิยมเสน (ต่อมาเสียชีวิตในการรบ จึงได้เลื่อนยศเป็นพันโท) ผู้บังคับหน่วยฝึกยุวชนทหาร ชุมพร นำกำลังยุวชนทหารและตำรวจออกไปขัดขวางทหารญี่ปุ่น ที่บริเวณสะพาน “ท่านางสังข์”

การรบได้ต่อสู้กันระยะประชิดจนถึงขั้นตะลุมบอน สามารถต่อต้านการเคลื่อนที่ของทหารญี่ปุ่นไว้ได้ระยะหนึ่ง จนถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. จึงได้รับคำสั่งให้หยุดยิง

การรบครั้งนี้ ทำให้ทหารญี่ปุ่นเสียชีวิต และบาดเจ็บจำนวนมาก ส่วนร้อยเอกถวิล นิยมเสน พร้อมด้วยยุวชนทหารและตำรวจเสียชีวิต ๕ คน เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงวีรกรรมของยุวชนทหาร ผู้สละชีวิตใน
การป้องกันผืนแผ่นดินไทย และเป็นเยี่ยงอย่างสืบไป จังหวัดชุมพรจึงได้สร้างอนุสาวรีย์ไว้ที่ “ท่านางสังข์” จังหวัดชุมพร

 
กองกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467