ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ทหาร / ชั้น 3 วีระกรรมบุคคลสำคัญ 14 เหตุการณ์   (กลับหน้าหลัก)
 

วีรกรรมเสรีไทย

สงครามมหาเอเชียบูรพา ได้เกิดขึ้นเมื่อกองเรือบรรทุกเครื่องบินของราชนาวีญี่ปุ่น ได้ส่งฝูงบินโจมตี ทิ้งระเบิดทำลายฐานทัพเรือของสหรัฐอเมริกาที่เพิร์ลฮาเบอร์ ในหมู่เกาะฮาวายเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔

และในเวลาเดียวกัน ญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกที่ประเทศไทยหลายจุด ตรงกับวันที่ ๘ ธันวาคม เพื่อเคลื่อนกำลังผ่านไปในพม่า มลายู และสิงคโปร์ของอังกฤษ หน่วยทหาร ตำรวจ และยุวชนทหาร ตามจุดที่ญี่ปุ่นบุกได้ต่อสู้ป้องกันอธิปไตยของประเทศอย่างเต็มความสามารถ 

แต่ในที่สุดรัฐบาลไทยก็จำต้องยินยอมให้กองทัพญี่ปุ่นผ่านเพราะสถานการณ์บังคับ ทำให้ประเทศไทยต้องทำสัญญาร่วมรบกับประเทศญี่ปุ่น และประกาศสงครามต่อบริเตนใหญ่ และสหรัฐอเมริกาในวันที่ ๒๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๕

การกระทำของรัฐบาลไทยดังกล่าว ทำให้คนไทยที่อยู่นอกประเทศ และบางส่วนในประเทศไทยไม่เห็นด้วยจึงได้ก่อตั้งขบวนการเสรีไทยขึ้น ทั้งในอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย ขบวนการเสรีไทย ได้มีการวางแผนประสานงานกับฝ่ายสัมพันธมิตร และได้ส่งชุดปฏิบัติการแทรกซึมเข้ามาในประเทศไทย เพื่อต่อต้านญี่ปุ่นในทางลับ

จนถึงกลางปี พุทธศักราช ๒๔๘๘ ขบวนการเสรีไทยก็พร้อมที่จะทำลาย และขับไล่กองทัพญี่ปุ่นในประเทศไทย
แต่ญี่ปุ่นได้ยอมแพ้ฝ่ายสัมพันธมิตรเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๘ การดำเนินงานของขบวนการเสรีไทยจึงต้องระงับไป

การปฏิบัติงานของขบวนการเสรีไทยตามที่กล่าวมานี้ ถือเป็นวีรกรรมที่สมควรยกย่องสรรเสริญและจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย

 
กองกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467