ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / อาคารประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ทหาร / ชั้น 3 วีระกรรมบุคคลสำคัญ 14 เหตุการณ์   (กลับหน้าหลัก)
 

วีรกรรมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๐๙ พระเจ้ามังระ กษัตริย์พม่าได้ส่งกองทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระเจ้าตากสิน ซึ่งขณะนั้นเป็นเจ้าเมืองตากมาช่วยราชการสงครามอยู่ในกรุงศรีอยุธยา

การสู้รบกับพม่าที่ผ่านมาเป็นแรมปีนั้น สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงพิจารณาเห็นว่า การสู้รบตกอยู่ในภาวะสิ้นหวังไม่มีทางที่จะเอาชนะพม่าได้

จึงรวบรวมพลได้ ๕๐๐ คน ตีฝ่าออกมาจากค่ายวัดพิชัยทางด้านตะวันออก เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๓๑๐ ได้สู้รบกับพม่าที่ตามมาหลายครั้งจนถึงชายแดนเมืองปราจีนบุรี

จากนั้นพระองค์ได้นำกำลังเข้าเมืองชลบุรี เมืองระยอง และเมืองจันทบุรี แต่เจ้าเมือง และชาวเมืองไม่ร่วมมือคิดต่อสู้ สมเด็จพระเจ้าตากสินจึงจำเป็นต้องเข้าตีเมืองจันทบุรี ซึ่งมีกำแพงแน่นหนามีกำลังพลเข้มแข็ง พระองค์จึงมีรับสั่งกับแม่ทัพนายกองว่า เมื่อกองทัพหุงข้าวเย็นกินเสร็จแล้วทั้งนายไพร่ให้เทอาหารที่เหลือทิ้งและต่อยหม้อเสียให้หมด หมายไปกินข้าวเช้าด้วยกันที่ในเมืองเอาพรุ่งนี้ ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็จะตายเสียด้วยกันหมดทีเดียว

ด้วยพระปรีชาสามารถและลักษณะผู้นำทางทหารที่ยอดเยี่ยมของพระองค์ รุ่งขึ้นเวลาเช้ามืด วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๓๑๐ พระองค์จึงได้เมืองจันทบุรี

 
กองกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467