"อนุสรณ์สถานแห่งชาติเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. เว้นวันพุธ โดยไม่เสียค่าเข้าชม การเข้าชมเป็นหมู่คณะ โปรดแจ้งล่วงหน้า ::: Open Daily 0830 - 1530 Hrs. Except Wednesday "
 
 
กองกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467
แผนที่การเดินทาง ติดต่อเรา ประวัติความเป็นมา